Tin tức Mobile

Tag Archives: RIM

logo4

Verizon “bảo hộ” cho Blackberry 10

icon2

Khách hàng trung thành với ai hơn? iOS hay Android?

logo2

Blackberry 10 sẽ tích hợp tính năng hợp nhất danh bạ

blackberry_10_icons

RIM tiêu chuẩn hóa màn hình cho Blackberry 10

queries in seconds