Vimeo và Flickr có thể được tích hợp trong iOS 7

[Vicmobi] Nhiều tin đồn đã nổi lên cho rằng Flickr và Vimeo sẽ được tích hợp vào iOS 7 , sau khi giao dịch giữa các công ty tương ứng và Apple đã hoàn thành.

Vimeo và Flickr có thể được tích hợp trong iOS 7

Flickr và Vimeo sẽ được tích hợp vào iOS 7, cho phép người sử dụng phải đăng ký trong việc sử dụng các ứng dụng chuyên dụng Cài đặt như Facebook và Twitter.

Với Flickr và Vimeo người sử dụng sẽ có thể tải lên video và hình ảnh của họ trực tiếp đến các trang web mạng xã hội mà không cần phải lên ứng dụng chính thức.

Bản báo cáo cũng cho thấy rằng ông chủ của Yahoo đã đàm phán với Apple gần đây đã để mắt đến tiếp xúc với các dịch vụ của mình cho người dùng mới – đặc biệt là kể từ khi Twitter được tăng 25% đăng ký sau khi  tích hợp với iOS 5.

Sự hội nhập của Vimeo, và nỗ lực của Apple tại dịch vụ bản đồ riêng của mình, cho thấy một sự thay đổi rõ ràng đối với dịch vụ không được hỗ trợ bởi Google cho iOS 7.

Đó là một chiến thuật cùng có lợi choVimeo và Flickr của Yahoo đang đứng trước thách thức lớn, mở rộng dịch vụ bằng cách truy cập trực tiếp đến cơ sở người dùng trên toàn thế giới khổng lồ của Apple.

Source: TechRadar

queries in seconds